Toppen! Nu är du prenumerant på Warp News
Härligt! Genomför ditt köp i kassan för full tillgång till Warp News
Varmt välkommen tillbaka! Du är nu inloggad.
Tack! Kolla din inkorg för att aktivera ditt konto.
Klart! Din faktureringsinformation är nu uppdaterad.
Uppdateringen av faktureringsinformationen misslyckades.
🇨🇴 Appar stödjer odling av “fredsgröda”

🇨🇴 Appar stödjer odling av “fredsgröda”

Odlingen och handel med kakao får hjälp av teknologiska uppfinningar. Detta kan hjälpa Colombia att uppnå målet att utesluta skogsskövling inom kakao branschen. Kakao ses också som en “fredsgröda” i kriget mot kokain.

Linn Winge
Linn Winge

Dela artikeln

Efter decennier av kamp mot odling av kokabuskar och handel med kokain väljer Colombia att satsa på kakaoträden som räddning. Kakao kan bli ett funktionsdugligt alternativ som gynnar både odlare och miljön. För att öka potentialen i odlingen och transparensen i kedjan från planta till transport utvecklar två samarbetsprojekt olika appar för mobiler.

Det första projektet heter EcoProMIS och drivs av Agricompas. Till en början utformades deras plattform för ris- och palmoljebönder för att övervaka hållbarhet och stödja bönderna i beslut kring åtgärder.

Roelof Kramer, VD för Agricompas, berättade för Mongabay:

– Nu digitaliserar vi kakaon och bygger en plattform för analys av data som skapar gratis kunskap för odlare.

Företaget hoppas att den här typen av information kan hjälpa bönderna att optimera de medel och resurser de redan har.

Det andra projektet heter COLCO och leds av Satellite Applications Catapult. COLCO är dels en allians av oberoende företag från Colombia och Storbritannien, dels en digital plattform där de allierade bygger appar. Deras mål är att hjälpa kakaobranschen i Colombia att expandera.

Under COLCOs paraply finns många fantastiska uppfinningar och ideér. Två av dessa är Plantwise och WheatherSafe.

Plantwise är en kunskapsbank i form av en app om växtsjukdomar. Den har hjälpt minst 40 miljoner småbrukare världen över. Appen använder en metod som går ut på att användare utbildar varandra. Odlare kan få information om plantornas hälsotillstånd, ladda upp bilder på specifika träd och få stöd av andra som har varit i liknande situation.

WeatherSafe kombinerar processade satellitbilder, väderinformation och data från olika odlingar för att kunna leverera textmeddelanden med riskuppdateringar. På detta sätt kan odlare vidta åtgärder vid rätt tillfälle.

Mark Jarman, som ansvarar för COLCOs pilotprojekt, sa till Mongabay:

– Just nu får de råd varannan vecka. Om detta går att utveckla till en daglig tjänst så sker en exponentiell förbättring av odlarnas förmåga att fatta ett bättre beslut.

Kakaoträdet är en viktig nyckel i kampen mot kokainhandeln. Kakao kan odlas på i stort sett samma höjd som kokabusken. En av de stora fördelarna av att ersätta kokabusken med kakao är att kakao finns i frukten från ett träd. Trädets rötter stabiliserar jorden. Kokabusken, å andra sidan, odlas på mark där skogen kalhuggits. Genom avskogningen förloras de djupa rötterna som stabiliserar jordtäcket. Kokabuskens gröna delar skördas flera gånger om året. Dessa faktorer ökar riskerna för jorderosion och förlusten av matjord. Att undvika jorderosion är absolut nödvändigt för odlare och ekosystemet. Ingen jord, inga grödor.

Under 2018 skrev Colombia på en överenskommelse som heter Cacao, Forest and Peace Initiative, och åtog sig därigenom att utesluta skogsskövling ur kakaons produktionskedja. För att upprätthålla överenskommelsen måste landet se till att odlare tjänar mer pengar på den mark de redan brukar.

Om mer kakao kan odlas per redan uppodlad hektar så ökar inkomsterna utan att ny skog behöver fällas. Det är här apparna gör skillnad. Genom att underlätta odlingsprocessen och stödja odlarna är Colombia på god väg mot en hållbar och fredlig framtid.


Få ett gratis veckobrev med
faktabaserade optimistiska nyheter


Genom att prenumerera bekräftar jag att jag har läst och godkänner personuppgifter och cookies policy.