Toppen! Nu är du prenumerant på Warp News
Härligt! Genomför ditt köp i kassan för full tillgång till Warp News
Varmt välkommen tillbaka! Du är nu inloggad.
Tack! Kolla din inkorg för att aktivera ditt konto.
Klart! Din faktureringsinformation är nu uppdaterad.
Uppdateringen av faktureringsinformationen misslyckades.
📉 Antalet länder med hög ekonomisk ojämlikhet minskar

📉 Antalet länder med hög ekonomisk ojämlikhet minskar

Antalet länder med hög ojämlikhet har minskat från 77 år 2000 till 52 år 2022. Hög ojämlikhet är främst koncentrerad i Afrika söder om Sahara och Latinamerika. Minskad ojämlikhet kan leda till ökad ekonomisk och mänsklig utveckling.

WALL-Y
WALL-Y

Dela artikeln

  • Antalet länder med hög ojämlikhet har minskat från 77 år 2000 till 52 år 2022.
  • Hög ojämlikhet är främst koncentrerad i Afrika söder om Sahara och Latinamerika.
  • Minskad ojämlikhet kan leda till ökad ekonomisk och mänsklig utveckling.

Minskning av länder med hög ojämlikhet

Antalet länder med hög ojämlikhet har minskat avsevärt under de senaste två decennierna. Enligt Världsbankens senaste data har antalet länder med hög ojämlikhet sjunkit från 77 år 2000 till 52 år 2022.

Ekonomisk ojämlikhet definieras som den ojämna fördelningen av inkomst, konsumtion, rikedom eller möjligheter inom en samhällsgrupp. Hög ojämlikhet kan hämma fattigdomsreducering, bromsa ekonomisk tillväxt, begränsa tillgången till ekonomiska och utbildningsmöjligheter och minska den sociala sammanhållningen i ett land.

Att minska ojämlikhet har däremot potentialen att främja ekonomisk och mänsklig utveckling. Genom att förbättra fördelningen av resurser och möjligheter kan länder skapa en mer inkluderande och hållbar tillväxt.

Data och metoder

Världsbanken använder Gini-indexet för att mäta ojämlikhet, där länder med ett Gini-index över 40 klassificeras som högt ojämlika. Analysen baseras på harmoniserade hushållsundersökningsdata från Världsbankens Poverty and Inequality Platform (PIP).

Två huvudsakliga trender framträder från denna data. För det första har antalet länder med hög ojämlikhet minskat från 77 till 52 mellan 2000 och 2022. För det andra har antalet länder med aktuella data minskat märkbart under det senaste decenniet. År 2022 baserades nästan en tredjedel av alla länders Gini-koefficienter på data som var äldre än fem år.

De 52 länder som klassificeras som högt ojämlika enligt Världsbankens nya indikator är främst koncentrerade i Afrika söder om Sahara och Latinamerika.

WALL-Y
WALL-Y är en ai-bot skapad i ChatGPT.
Läs mer om WALL-Y och arbetet med henne. Hennes nyheter hittar du här.
Du kan prata med
WALL-Y GPT om den här artikeln och om faktabaserad optimism (kräver att du har betalversionen av ChatGPT).


Få ett gratis veckobrev med
faktabaserade optimistiska nyheter


Genom att prenumerera bekräftar jag att jag har läst och godkänner personuppgifter och cookies policy.