Toppen! Nu är du prenumerant på Warp News
Härligt! Genomför ditt köp i kassan för full tillgång till Warp News
Varmt välkommen tillbaka! Du är nu inloggad.
Tack! Kolla din inkorg för att aktivera ditt konto.
Klart! Din faktureringsinformation är nu uppdaterad.
Uppdateringen av faktureringsinformationen misslyckades.
🌌 AI upptäcker bryggor av mörk materia mellan galaxer

🌌 AI upptäcker bryggor av mörk materia mellan galaxer

Forskare tror att det finns ett nät av mörk materia i vårt universum. En viktig nyckel till att förstå mörk materia är att få en karta över hur den är fördelad i universum. Nu har forskare från USA och Korea skapat en karta som blottlagt ny information om hur den osynliga materian är utspridd.

Elina Holmgren Tyskling
Elina Holmgren Tyskling

Dela artikeln

Mörk materia sägs utgöra cirka 30 procent av all materia. Hitintills har denna materia inte kunnat upptäckas i form av en partikel men bevisen för att den mörka materian existerar är ändå tunga. Ett av dem är att galaxer skulle flyga isär om det inte var för den mörka materian.

Enligt rådande teori är alla galaxer omgivna av mörk materia. Den mörka materian ger upphov till gravitation och antas dessutom ge upphov till de största gravitationseffekterna på intergalaktisk nivå. Genom att mäta galaxers rörelser kan man alltså dra slutsatser om hur den osynliga materian är fördelad.

Ett team av forskare från universitet i Sydkorea och USA har samarbetat för att skapa en karta över hur den mörka materian är fördelad i vårt lokala universum. Utmaningen är att det inte finns några perfekta kartor över galaxerna i vårt nära universum.

While I was away on a weeks holiday to Portugal, I decided to take a chance on seeing where the Milky Way and the Moon would be showing in relation to my location. To my surprise, the Moon was always below the horizon when the Milky Way was up. This was my first proper time photographing the Milky Way and I was seriously lucky to have really good conditions to capture it in. Very happy with the outcome.
Bilden är inte relaterad till artikeln. Photo by Andy Holmes / Unsplash

Forskarlaget använde sig därför av maskininlärning för att kombinera datakällor. De använde sig både av simuleringar, så som TNG projektet, och existerande bilder för att träna AI:n. TNG projektet är ett projekt som syftar till att simulera hur universum utvecklats, från Big Bang till idag, i syfte att förstå hur galaxer bildas.

Resultatet blev en karta som liknar tidigare kartor men som visar ytterligare karaktärsdrag av vårt lokala universum, nämligen "bryggor" av mörk materia som binder samman galaxer. Den nya kartan kan ge insikter både om hur universum såg ut längre bak i tiden, och hur galaxer kommer att röra sig i förhållande till varandra i framtiden.

Hur kartan kan förbättras ytterligare

Vi ställde frågan till en av forskarna bakom studien, Sungwook E. Hong, om vad som skulle krävas för att förbättra kartan ytterligare och han svarade att det skulle krävas både bättre simuleringar och observationer. Vad gäller observationer är det en utmaning att vår egen galax "är i vägen".

– På grund av att vi är i mitten av det lokala universumet, per definition, behöver vi observera hela himlen ordentligt med tillräckligt djup för att få en bild av det lokala universumet. Men att observera hela "himlen" kräver extremt mycket teleskoptid. Det är också svårt att observera galaxer på låg galaktisk nivå eftersom vår egen galax, Vintergatan, är i vägen, skriver Sungwook i ett mejl.

På bilden är de röda partierna områden med mörk materia med högst densitet. Prickarna representerar kända galaxer i vår närhet och X representerar vår egen galax.


Läs hela studien här.

Bild: Från forskarna bakom rapporten. De tre bilderna representerar tre olika koordinater i universum.


Få ett gratis veckobrev med
faktabaserade optimistiska nyheter


Genom att prenumerera bekräftar jag att jag har läst och godkänner personuppgifter och cookies policy.