Toppen! Nu är du prenumerant på Warp News
Härligt! Genomför ditt köp i kassan för full tillgång till Warp News
Varmt välkommen tillbaka! Du är nu inloggad.
Tack! Kolla din inkorg för att aktivera ditt konto.
Klart! Din faktureringsinformation är nu uppdaterad.
Uppdateringen av faktureringsinformationen misslyckades.
❤️ Antalet personer i Sverige som dör i hjärtinfarkt har halverats sedan 2002

❤️ Antalet personer i Sverige som dör i hjärtinfarkt har halverats sedan 2002

Per Söderström
Per Söderström

Dela artikeln

Antalet insjuknade under samma period har minskat med en tredjedel. Förbättrad livsstil och effektivare behandling ligger bakom sjunkande tal.

Kurvan kan fortsätta nedåt - kanske med hjälp av ett vaccin?

När Stefan James, professor i kardiologi i Uppsala, läste textböcker i medicin på 80-talet beskrevs det som att 25 procent av intagna hjärtinfarkts-patienter dog under vårdtiden. ”Det är som en helt annan värld som beskrivs ” säger Stefan. ”Idag är siffran kanske 2 procent. Och behandlingstiden har minskat från två veckor till några dagar."

Hjärt- kärlsjukdomar är visserligen fortfarande den vanligaste dödsorsaken i Sverige, men forskning pågår för att bättra på siffrorna.

En av de som forskar heter Jan Nilsson. Han är (håll i dig) professor i experimentell kardiovaskulär forskning i Uppsala. Hans hypotes är att vi ska kunna vaccinera oss mot hjärtinfarkt.

Innan du avfärdar tanken som galenskap - det tog många år att acceptera att man skulle kunna vaccinera sig mot livmoderhalscancer. För att inte tala om motståndet mot att magsår kunder bero på en bakterie.

I korthet går vaccintanken ut på att förhöjda halter av blodfett i blodet (”kolesterol”) orsakar hjärtinfarkt.  Kroppens immunförsvar sätts igång när fett avlagras i blodkärlen, eftersom det tolkar det som att fettet som något kroppsfrämmande. Då uppstår en inflammation - som i sin tur gör mer skada än nytta - och i förlängningen kan leda till hjärtinfarkt.

Ett vaccin skulle ändra kroppens reaktion mot blodfetter och på så vis minska risken för en infarkt.

Ett vaccin skulle vara värdefull för individer som har en genetiskt betingad förhöjd risk att få hjärtinfarkt - som får infarkt trots att de lever ett sunt liv vad gäller kost och motion. I mars släpps en bok av Martin Ratz och Jacob Ratz Endler som heter ”Hjärtinfarkten”. Martin fick en hjärtinfarkt trots att han levde sunt.

Det finns kanske fler som har en profil som liknar Martins, som skulle välkomna ett vaccin i framtiden?

Låt framtiden komma fortare.


Få ett gratis veckobrev med
faktabaserade optimistiska nyheter


Genom att prenumerera bekräftar jag att jag har läst och godkänner personuppgifter och cookies policy.