Toppen! Nu är du prenumerant på Warp News
Härligt! Genomför ditt köp i kassan för full tillgång till Warp News
Varmt välkommen tillbaka! Du är nu inloggad.
Tack! Kolla din inkorg för att aktivera ditt konto.
Klart! Din faktureringsinformation är nu uppdaterad.
Uppdateringen av faktureringsinformationen misslyckades.
🤾🏽‍♂️  Indien på väg att nå såväl hög tillväxt som miljömål för 2030

🤾🏽‍♂️ Indien på väg att nå såväl hög tillväxt som miljömål för 2030

Att nå miljömål samtidigt som man har hög tillväxt är utmanande - Indien har bestämt sig för att komma i mål

Per Söderström
Per Söderström

Dela artikeln

Landet uppmärksammas för sina framsteg att nå miljömålen i det berömda Paris-avtalet. Varken Kina, USA, Japan eller Ryssland går lika snabbt fram.

“Just nu är vi det enda landet av dessa fem som gör det vi kommit överens om” säger Indiens superminister Prakash Javadekar, som ansvarar för flera departement i landet. Han uttalar det under en intervju med  the Bloomberg Terminal. Ministern använder uttrycket “walk the talk” - att man gör det man kommit överens om att göra, inte bara pratar. Mellan raderna anar man att han förväntat sig mer av utvecklade länder.

“Vi har redan minskat intensiteten av utsläpp i förhållande till BNP med tjugoen procent“ . (Jämfört med nivån 2005.) Målet är 30 till 35 procents minskning i förhållande till BNP till 2030. Indien är i full färd med att växla över till renare energikällor.

Men vad säger han om fossila bränslen, om Indiens användning av kol? Förnybara energikällor som solenergi står givetvis högt på dagordningen, inte minst med tanke på att exempelvis solceller visar på en fantastisk utveckling - men för att klara landets BNP-utveckling behöver man även satsa på renare kolkraft, s.k. coal-to-liquid-lösningar. (Kallas även för coal liquefaction )

Javadekar påminner om att Indiens ekonomi växer - måste växa - för att skapa högre och bättre fördelning av välfärd i hela landet: “Indiens energiförbrukning per capita ligger på en tiondel av utvecklade länders nivå”. Han vänder sig mot att utvecklade länder förväntar sig att Indien skulle avstå från utveckling, att Indien indirekt skulle betala för miljöeffekter som utvecklade länder redan skapat.

Han får ibland frågan om inte Indien skulle kunna göra ännu mer, och pekar då på att avtalet är ett globalt åtagande, att Indien inte kan axla hur mycket som helst.

Prakash Javedakar ser fram emot mötet med övriga länder år 2023, då man ska göra en  avstämning av framsteg med övriga länder - “global stocktake”.

Indiska staten satsar just nu sex miljarder dollar på projekt för renare användning av kol:

“Genom att satsa på renare teknologi kommer vi nå klimatmålen innan 2030. Våra medborgare har rätt till utveckling och vi vill skapa en renare utveckling."

Landet satsar därutöver bland annat på återställande av tjugosex miljoner hektar mark och har hittills ökat landets skogsområden med femton tusen kvadratkilometer. Ytterligare punkter hittar du här.

En superminister kanske är rätt väg att gå? På väg mot 2030 går Indien förmodligen om Tyskland som världens fjärde största ekonomi.

Låt framtiden komma fortare!

Not:

  • Utsläpp i förhållande till BNP avser förhållandet mellan utsläpp i ton koldioxid per enhet BNP. Se uppgifter för Sverige här.

Rättelse: Siffran på utökat skogsområde har ändrats - det är 15 000 kvadratkilometer som skapats, inget annat./PS


Få ett gratis veckobrev med
faktabaserade optimistiska nyheter


Genom att prenumerera bekräftar jag att jag har läst och godkänner personuppgifter och cookies policy.