Toppen! Nu är du prenumerant på Warp News
Härligt! Genomför ditt köp i kassan för full tillgång till Warp News
Varmt välkommen tillbaka! Du är nu inloggad.
Tack! Kolla din inkorg för att aktivera ditt konto.
Klart! Din faktureringsinformation är nu uppdaterad.
Uppdateringen av faktureringsinformationen misslyckades.
🌊 EU tar krafttag för att stärka energiproduktionen till havs

🌊 EU tar krafttag för att stärka energiproduktionen till havs

EU presenterar nu en strategi för ökad energiproduktion till havs. Målet är främst omfattande utbyggnad av vindkraft till havs, men även tekniker som vågkraft och flytande solenergi kommer att främjas.

Christoffer Skageby
Christoffer Skageby

Dela artikeln

Ett offensivt klimatarbete kräver stora framåtblickande strategier. Tidigare har EU-kommissionen presenterat en strategi för vätgas. Nu har nästa stora strategi presenterats. Satsningen är mot en utbyggnad av havsbaserad vindkraft. EU:s förste vice ordförande beskrev strategin som en vinst för både miljön och ekonomin.

Strategin är att främja en stor utbyggnad av den havsbaserade vindkraften från dagens 12 gigawatt till minst 60 gigawatt vid 2030 och sedan 300 GW år 2050. EU-kommissionen vill även stödja utveckling och utbyggnad av tidvattenenergi, energi från vågkraft och flytande solenergi där de teknikerna ska nå minst 40 GW år 2050.

För att nå målen vid 2050 bedöms de innebära investeringar om 800 miljarder euro. Investeringar ska främst komma från privata aktörer men även EU ska finansiellt stötta utvecklingen. Utbyggnaden innebär en snabbare uppskalning av förnyelsebar energi än som någonsin skett tidigare.

För att investeringarna ska främjas ska kommissionen fokusera på tre delar:

Ena delen är att tillhandahålla en tydlig och stödjande rättslig ram. Målsättningen är att en översyn av riktlinjerna för statlig stöd till miljöskydd och energi samt direktivet om förnybar energi ska underlätta en utbyggnad av havsbaserad förnybar energi.

Den andra delen är genom att mobilisera alla relevanta medel för att stödja utveckling av sektorn samt stärka försörjningskedjan. Kommissionen uppmuntrar medlemsstaterna att investera i havsbaserad energi genom samarbete med Europeiska investeringsbanken och andra finansinstitut. Forskning och utveckling av mindre utvecklade tekniker kommer att stödjas inom Horisont Europa EU:s ramprogram för forskning och innovation.

Tredje fokusområdet är att stärka försörjningskedjan. Det innebär exempelvis att höja tillverkningskapaciteten och utveckla hamninfrastrukturen. Marknaden för havsbaserad förnybar energi växer snabbt och där ser EU möjligheter för de europeiska företagen att utgöra en stor och viktig roll.

EU:s energikommissionär framhöll att strategin ger en tydlig riktning och ett stabilt regelverk som är viktigt för arbetet framåt. Energikommissionären framhåller även Europa som världsledande inom havsbaserad förnybar energi och därmed finns chansen att bli en motor för den globala utvecklingen.

Energiproduktionen till havs växer starkt och med strategin tas nu ytterligare ett kliv på vägen.

Bild: Princess Amalia Wind Farm (Q7 Wind park) – en havsbaserad vindpark i Nederländerna, fotograferad av Ad Meskens.


Få ett gratis veckobrev med
faktabaserade optimistiska nyheter


Genom att prenumerera bekräftar jag att jag har läst och godkänner personuppgifter och cookies policy.