Toppen! Nu är du prenumerant på Warp News
Härligt! Genomför ditt köp i kassan för full tillgång till Warp News
Varmt välkommen tillbaka! Du är nu inloggad.
Tack! Kolla din inkorg för att aktivera ditt konto.
Klart! Din faktureringsinformation är nu uppdaterad.
Uppdateringen av faktureringsinformationen misslyckades.
🔎 Hjälp oss granska: För dåligt för att vara sant

🔎 Hjälp oss granska: För dåligt för att vara sant

Med ditt stöd kommer vi granska ett påstående som vi misstänker är för dåligt för att vara sant.

Nyhetsmedierna granskar idag bara ur ett perspektiv: För bra för att vara sant.

Vi vill vända på det och granska: För dåligt för att vara sant.

Ditt stöd behövs

Att genomföra granskningen kommer ta cirka två veckor och kostar minst 20 000 kronor.

Utan ditt stöd kan vi inte genomföra den.

På mobilen: Klicka på den rosa knappen.
På dator: Öppna swish-appen i din mobil och scanna QR-koden, eller skriv in numret 123-6230197

Kredit- eller kontokort: Klickan den rosa knappen nedan för att betala med kort eller direkt från ditt Paypal-konto.

Vår granskare: En av Sveriges främsta journalister

Till vår hjälp har vi en av Sveriges främsta journalister.

I över 20 år har Anders Bolling har varit journalist och redaktör på Dagens Nyheter.

Han är även författare till två böcker, Apokalypsens gosiga mörker och Miljardlyftet: Så förändras världen av ett växande Afrika.

Våra läsare har valt ämnet

Warp News läsare och prenumeranter har föreslagit och sedan röstat fram påståendet vi ska granska.

Påståendet vi ska granska: Sjätte massutrotningen

Detta påstående sprids vitt och brett i världen:
Vi befinner oss i den sjätte massutrotningen av djur och andra arter.

Vår hypotes

Vår hypotes är att det inte stämmer, eller är överdrivet:

  • Sedan 50 år krymper inte längre bestånden i de rika länderna. I många fall ökar de. Nyligen har bestånden slutat gå ner även i fattiga länder
  • Det som kallas artutrotningen handlar nästan helt om krympande bestånd
  • Det extremt stora antal arter som sägs dö ut kontinuerligt kommer från teoretiska modeller av insekter och ännu mindre organismer som antas försvinna
  • Bland större arter har få utdöenden i modern tid verkligen belagts
  • Människan var betydligt sämre för djur och natur förr än i dag
  • Många arter frodas i urbana miljöer

Donera

Din donation behövs för att kunna genomföra granskningen.

Vi är mycket noga med att vara faktabaserade så arbetet kommer ta minst två veckors heltidsarbete att genomföra och kosta minst 20 000 kronor.

Utan ditt stöd kommer vi inte kunna genomföra det.

Blir det lyckats hoppas vi kunna göra fler granskningar av För dåligt för att vara sant.

På mobilen: Klicka på den rosa knappen.
På dator: Öppna swish-appen i din mobil och scanna QR-koden, eller skriv in numret 123-6230197

Kredit- eller kontokort: Klickan den rosa knappen nedan för att betala med kort eller direkt från ditt Paypal-konto.

Inte förminska verkliga problem

Warp News är en faktabaserat optimistisk publikation. Vi förnekar inte problem eller försöker sätta en positiv spinn på dem. Är något dåligt så är det.

Men ofta överdrivs problem. Eller så tror folk att något blir sämre när det faktiskt blir bättre.

Sådana missuppfattningar tycker vi är viktigt att korrigera. Annars går många människor runt med en överdrivet negativ bild av världen. Det påverkar dem och oss alla genom de beslut de fattar utifrån den pessimistiska synen.

Människor är ofta fantastiska på att lösa problem. Men när vi har gjort eller börjar göra det missar ofta media att rapportera det. Därför tror vi att gamla problem fortfarande finns.

Därför är det också viktigt att inte dölja problem och kritik, så länge som den är faktabaserad. När vi får reda på problem kan vi göra något åt dem. Men då måste vi också veta när problemen börjar minska. Hur ska vi annars veta vad vi gör rätt och kan göra mer av det?

Att granska sådant som är för dåligt för att vara sant är en del i det.

På mobilen: Klicka på den rosa knappen.
På dator: Öppna swish-appen i din mobil och scanna QR-koden, eller skriv in numret 123-6230197

Kredit- eller kontokort: Klickan den rosa knappen nedan för att betala med kort eller direkt från ditt Paypal-konto.

Förändra nyhetsmedia

Vårt mål är att denna granskning ska få genomslag även i andra nyhetsmedier och såklart på sociala medier.

Vi vill att andra medier får upp ögonen för att man inte bara måste granska ur perspektivet "för bra för att vara sant" utan också "för dåligt för att vara sant."

Lyckas vi med det kommer vi få bättre balanserade medier i världen.

Fler människor kommer känna hopp inför framtiden.

Din donation bidrar till det.

På mobilen: Klicka på den rosa knappen.
På dator: Öppna swish-appen i din mobil och scanna QR-koden, eller skriv in numret 123-6230197

Kredit- eller kontokort: Klickan den rosa knappen nedan för att betala med kort eller direkt från ditt Paypal-konto.

Mottagare

Mottagare av din donation är Insamlingsstiftelsen Warp Institute, 802480-2798. Stiftelsen betalar sedan Warp News för utfört arbete.